Brabant en zijn islam


Gesprek en informatie

De samenleving in Nederland –en dus ook in Brabant– is zeer divers: multicultureel en multireligieus. In de voorbije vijftig jaar heeft dit zich ontwikkeld. Daarin valt op dat er telkens weer discussies opkomen rondom ‘de islam’. Wij zijn nog steeds bezig met dat proces waarin een onbekende religie arriveert, en vaste grond zoekt.

Wij, alle bewoners die hier wonen en werken, moslims en niet-moslims, hebben hiermee te maken. In vier bijeenkomsten willen we in gesprek gaan over ‘islam in Brabant’. We beginnen met het verkennen van de eigen ervaringen met moslims, en van de opvattingen en vragen die we koppelen aan de islam.

Dit vormt een vertrekpunt voor een proces van verkenning en informatie. Zo willen wij onze primaire kennis van de islam uitbreiden en aanwenden om een aantal uitdagingen te bespreken waar de samenleving in Brabant/Nederland voor staat.

In welke tijd ontstond de islam? Lagen er toen misschien culturele en religieuze dwarsverbanden? Heeft de islam de wereld veroverd? Welke stromingen bestaan er vandaag de dag?

page30image105803776

Data: woensdag 30 oktober, 6 november, 20 november, 4 december
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
De Regenboog, Sportlaan 5

Info: Luuk Wieringa (040-3689241) luwieringa@planet.nl