Bijbel lezen in het spoor van Israël


Op elke bijeenkomst lezen we een deel uit de eerste vijf boeken van de bijbel die ook de boeken van Mozes worden genoemd. In deze teksten gaat het over de kernvragen van ons bestaan zoals: ‘Waar komt het leven vandaan?’ ‘Wat is de betekenis van goed en kwaad?’ En we luisteren naar de verhalen over de wordingsgeschiedenis van het joodse volk. Het gaat over de uittocht uit slavernij en onderdrukking en over de tocht door de woestijn naar het land der beloften. Zulke verhalen zijn als een spiegel voor ons eigen leven. We kunnen ze in gesprek brengen met onze eigen ervaringen. Dit werkjaar zullen we vooral teksten gebruiken uit het boek Exodus over de tocht door de woestijn. Het joodse volk is bevrijd uit het leven als slaven in Egypte en is op weg naar het land der beloften. Onderweg leert men om volk te zijn én om volk van God te worden. Aan dat leerproces kunnen wij onze eigen levenservaringen koppelen.

Dit seizoen lezen we uit het boek Numeri over de tocht door de woestijn. We lezen over Bileam en de ezel, een verhaal dat elementen van een sprookje in zich draagt. Bij deze gedeeltes lezen we een stukje uit de profeten als commentaar, een psalm als lied en een toepasselijk stukje uit het evangelie. Zo maken we een inhoudelijke verbinding tussen uiteenlopende bijbeldelen.

Leden van de Parochie Heilig Kruis en ook leden van de PGN zijn vanharte welkom. Er zijn twee parallelle groepen die hun bijeenkomsten houden op maandagmiddag of maandagavond. Telkens van 14.00–16.00 uur of van 20.00–22.00 uur. Als men een keer ’s middags verhinderd is, is men ook ’s avonds welkom en omgekeerd.

Begeleiding: ​pastoraal werker Jos Deckers

Plaats:​​ Pastoraal Centrum Park 55

Tijd:​​14.00 of 20.00 uur

Data:​​maandag 11 september, 23 oktober, 20 november, 11 december 2017
8 januari, 5 februari, 12 maart, 16 april (wijzigingen voorbehouden)

Informatie over inhoud en opzet: Jos Deckers

Tel.: ​​040 – 284 5855

E-mail:​ j.deckers@onsnet.nu

Overige informatie en aanmelding: Chris Schuur

Tel.: ​​ 040 – 283 1809 of 040 – 283 1210 (parochiesecretariaat)

E-mail: ​ c.schuur@onsnet.nu of parochienuenen@onsnet.nu