Bij de dienst van 7 juni


De zondag na Pinksteren is de zondag in het kerkelijk jaar die bij uitstek over Godsbeelden gaat:  God als schepper, God als vader of moeder, God als mens onder ons die geleden heeft en gekruisigd is, God als Geest, die ons aanspoort: welk beeld van God spreekt tot u? Zijn Godsbeelden ook tijdgebonden en kunnen ze hun tijd gehad hebben? Vandaag horen wij in de Bijbellezing uit Exodus 34 over God, die meetrekt met de mensen, wij mogen genieten van vier prachtige koralen uit de Johannespassion van Johann Sebastian Bach, en wij stellen ook kritische vragen over Godsbeelden hier en nu: wat bedoelen wij als wij het over de Geest hebben? Jaap Kiel heeft een stuk geschreven om over na te denken! U kunt het alvast lezen in de orde van dienst. Ik nodig u uit om hier over mee te denken en om te genieten van de muziek van Bach!     

Marlies Schulz  

Alle links voor deze kerkdienst vindt u op de pagina Verbinding.