Anders dan Anders dienst zondag 11 juni: Huub Oosterhuis – anders


Anders dan Anders dienst: Huub Oosterhuis – anders

Thema: Licht dat ons aanstoot

Op 11 juni 2023 zal in Nuenen een bijzondere kerkdienst plaatsvinden. Tijdens deze viering zal op bijzondere wijze stil worden gestaan bij het overlijden van Huub Oosterhuis op eerste Paasdag dit jaar. De dichter- theoloog heeft mooie gedichten na gelaten.

De meeste zijn op muziek gezet door de verschillende componisten rond Huub Oosterhuis en worden in menig kerk in kleine of in grote zetting uitgevoerd.

In deze dienst zullen andere toonzettingen worden gehoord. Een klein gelegenheidskoor zal verschillende gedichten ten gehore brengen, die door Paul Weijmans op muziek zijn gezet. Het karakter van deze liederen is ‘klein’ en vooral gericht op de woorden van Oosterhuis, met nadruk op de persoonlijke ervaring en wat zijn gedichten doen in de zoektocht naar geloof en het goddelijk ‘zijn’.

Deze liederen kunnen door ‘anderen’ worden meegezongen. In de boekjes staat de ‘andere’ melodie aangegeven. Het koor zal de stem zingen en in de boekjes is aangegeven, wanneer iedereen kan mee zingen.