Actueel


Coronaregels

Gedurende de gehele Covid-19 pandemie is gebleken, hoe belangrijk een directe communicatie binnen de PGN is. Via onze Nieuwsbrief konden we u steeds het laatste nieuws over de diensten brengen. We hebben de afgelopen tijd periodes gekend van lockdown en weer versoepelen. De bedoeling van deze webpagina is om u permanent op de hoogte te houden van de laatste regelingen. Hier vindt u antwoord op de vragen:

 • Mogen we de dienst bijwonen?
 • Hoe geef ik me op, als ik naar de dienst wil?
 • Welke voorwaarden gelden er voor het bijwonen van een dienst?
 • Mag er worden vergaderd in De Regenboog en onder welke voorwaarden?
 • Waar kan ik het Gebruiksplan van de PGN vinden, waarin alle regelingen vermeld staan?

Kerkdiensten

Sinds 30 mei 2021 is het, tot ons aller vreugde, weer mogelijk om met een groep gemeenteleden de dienst mee te vieren in De Regenboog. U dient zich van tevoren aan te melden met een eenvoudig e-mailtje. Klikt u op het woord aanmelden en u komt op een e-mailbericht. Geeft u dan naam, aantal en telefoonnummer op. Dat is genoeg.
Voortaan mag u – zo nodig – ook bellen: alleen op vrijdagmiddag tussen 16:00 en 18:00 uur naar dit nummer: 283 4363 of 283 23 57.
U krijgt bericht als we een plaats voor u hebben gereserveerd.
Er kunnen – buiten de medewerkers aan de dienst – 50 mensen toegelaten worden. Om op anderhalve meter afstand te kunnen zitten, mogen we voorlopig niet meer mensen in de zaal hebben.

Voorwaarden: u bent vrij van klachten, u hebt uw handen gewassen voordat u naar de kerk komt, u draagt een mondkapje bij binnenkomst en u hebt zich aangemeld. De medewerkers zorgen voor een veilige binnenkomst en ook een veilig vertrek na de dienst naar buiten.
Overigens zullen de diensten steeds via livestream te volgen zijn! U vindt de link op de pagina Verbinding.

Zingen in de dienst

Vooralsnog wordt er door de gemeente niet gezongen in de dienst. Er is een groep voorzangers, die zorgen dat alle liederen toch ten gehore worden gebracht. Vanaf zondag 20 juni zijn dat 4 personen.  Aan het eind van de dienst mag u op praatniveau (dus niet uit volle borst!) het Amen meezingen.Wilt U zelf voorzingen: u kunt zich daarvoor opgeven bij Ingrid de Graaff.

Andere bijeenkomsten

De kerkenraad heeft besloten om vergaderingen of overleg onder voorwaarden toe te staan.
Welke zijn die voorwaarden?

 • Er zijn op de gekozen datum geen andere activiteiten in het gebouw. Controleer dat via het Reserveringsboek.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de Tuinkamer met maximaal 10 personen. Zet de tafels zo, dat ieder op anderhalve meter afstand zit.
 • Bij verplaatsen binnen het gebouw draagt u een mondkapje. Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten.
 • Sluit de vouwwand niet af! Laat deze open staan i.v.m. de ventilatie.
 • Noteer naam en telefoonnummer van alle aanwezigen op de aanwezige lijst!
 • [ vergeet niet de afwas te doen……!]

Gebruiksplan

Alle afspraken en regelingen, zoals die nu gelden staan vermeld in het Gebruiksplan. Een papieren versie ligt in De Regenboog ter inzage. De digitale versie vindt u hier.

Versoepelingen?

Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kunt u die op deze pagina lezen, maar via de Nieuwsbrief zullen wij u daarop attenderen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de leden van het coronateam: Sity Keizer en Carel Haisma via het adres pgn.nuenen@gmail.com of via tel.nr. 283 23 57 of 283 4363