Actueel


Coronaregels -update 27 februari 2022

Op vrijdag 25 februari hebben we een aantal belangrijke corona-regels mogen loslaten, ook in de kerkdiensten.
De mondkapjesplicht is vervallen, de 1,5 meter afstand is niet meer nodig, de registratie bij de ingang is niet meer nodig! Met andere woorden: we gaan weer terug naar het ‘oude normaal’. In verband hiermee hebben we – in overleg met de kerkenraad- besloten om ook het koffiedrinken na de dienst weer toe te laten. Eindelijk is er weer ontmoeting, iets wat velen van ons hebben gemist.
Wat blijft is dat handen schudden voorlopig nog niet aan de orde is, dus ook geen doorgeven van de collectezak. Dat blijft nog even digitaal of bij de uitgang van de kerkzaal.
Ook voor andere activiteiten in De Regenboog zijn er nauwelijks meer beperkingen, noch in aantal, noch in plaatsing.

Als coronateam hebben we bijna twee jaar deze informatie mogen doorgeven. We zijn blij dat we goed door deze periode zijn heen gekomen.

Sity Keizer
Carel Haisma

Mochten er toch weer veranderingen  komen, dan kunt u die op deze pagina lezen, maar via de Nieuwsbrief zullen wij u daarop attenderen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht via het adres pgn.nuenen@gmail.com of via tel.nr. 283 2357 of 283 4363