Actueel


 -update 19 september 2022

De maatregelen rondom corona liggen nu achter ons. Alle activiteiten kunnen weer gewoon plaatsvinden. In een inspirerende dienst in de Pastorietuin zijn we op 11 september 2022 het seizoen begonnen met als jaarthema ‘Zoekend naar licht’. 

 

Mochten er weer veranderingen  komen, dan kunt u die op deze pagina lezen, maar via de Nieuwsbrief zullen wij u daarop attenderen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht via het adres pgn.nuenen@gmail.com of via tel.nr. 283 2357 of 283 4363