Actueel


Coronaregels -update 4 september 2021

Kerkdiensten

Het bijwonen van de kerkdienst is mogelijk met een maximum van 50 personen. Met ingang van 15 augustus 2021 is de verplichte aanmelding vooraf komen te vervallen. Om op anderhalve meter afstand te kunnen zitten, mogen we voorlopig niet meer mensen in de zaal hebben. Graag bij de voordeur uw naam en telefoonnummer opgeven.
Voor vragen over de coronamaatregelen kunt u bellen naar: 283 4363 of 283 23 57.

Voorwaarden: u bent vrij van klachten, u hebt uw handen gewassen voordat u naar de kerk komt. De medewerkers zorgen voor een veilige binnenkomst en ook een veilig vertrek na de dienst naar buiten.
Overigens zullen de diensten steeds via livestream thuis ook te volgen zijn! U vindt de link op de pagina Verbinding.

Het koffiedrinken na de dienst is weer ingevoerd. Bij goed weer buiten (de ‘koffietuin’),maar bij slecht weer kan het ook binnen. Wel vragen we de gemeenteleden te gaan zitten en niet in groepjes te blijven staan praten. De koffie wordt rondgebracht.

Zingen in de dienst

Gemeentezang en voorzang zullen elkaar afwisselen.

Andere bijeenkomsten

De kerkenraad heeft besloten om vergaderingen of overleg onder voorwaarden toe te staan.
Welke zijn die voorwaarden?

  • Alle bijeenkomsten moeten worden genoteerd in het Reserveringsboek.
  • Elke ruimte heeft een maximum aan te bezette stoelen. Zet de tafels zo, dat ieder op anderhalve meter afstand zit. De aantallen staan in het Gebruiksplan vermeld. (zie hieronder)
  • Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten.
  • Sluit de vouwwand van de Tuinkamer niet af! Laat deze open staan i.v.m. de ventilatie.
  • [ vergeet niet de afwas te doen……!]
  • Vanaf 11 juli is het toegestaan dat koren repeteren, mits de afstand wordt gewaarborgd en de ventilatie goed is.

Gebruiksplan

Alle afspraken en regelingen, zoals die nu gelden staan vermeld in het Gebruiksplan. Een papieren versie ligt in De Regenboog ter inzage. De digitale versie vindt u hier.

Versoepelingen?

Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kunt u die op deze pagina lezen, maar via de Nieuwsbrief zullen wij u daarop attenderen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de leden van het coronateam: Sity Keizer en Carel Haisma via het adres pgn.nuenen@gmail.com of via tel.nr. 283 23 57 of 283 4363