Nieuwe penningmeester

Beste Gemeenteleden en vrienden van de PGN,

De Kerkenraad is erg blij dat zij Eric Ackerman per 1 augustus a.s. kan benoemen als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
Wij hebben veel positieve reacties ontvangen, waarvoor dank.

Wij wensen Eric Ackerman veel succes en Gods zegen bij deze belangrijke taak voor onze gemeente.

Hartelijke groet,
Namens de Kerkenraad
Mieke Hendrickx, scriba
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet