Beste Gemeenteleden,

De kerkenraad is erg blij dat wij een kandidaat gevonden hebben voor de functie van penningmeester. Het is de heer Eric Akkerman.
De kerkenraad vraagt u hierbij om toestemming de heer Ackerman als penningmeester te benoemen.
Bent u net als wij hier erg blij mee, of ziet u wellicht mogelijke bezwaren, dan kunt u deze kenbaar maken aan de scriba.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,
Namens de kerkenraad
Mieke Hendrickx, scriba
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet