2021 Banner

Bericht van overlijden

Op donderdag 9 maart is Marina van Loon-Tanis op 96-jarige leeftijd overleden. Rie was een lieve belangstellende, wijze vrouw, die altijd het goede kon zien in de medemens. Ondanks haar hoge leeftijd nam Rie lange tijd nog deel aan huiskamerprojecten en de ouderenclub van onze gemeente. Ze hield van lezen, spelletjes doen en bezoeken. Rie genoot van het gezelschap van haar 3 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die gelukkig bijna allemaal dichtbij woonden. De laatste tijd ging haar gezondheid snel achteruit en op donderdag 9 maart is zij rustig ingeslapen. Haar familie neemt in besloten kring afscheid van Rie.
Het contactadres is: Jakobushoek 42, 5672 HZ Nuenen.

Ds. Marlies Schulz
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet