2021 Banner

Oproep en herinnering

Twee berichten van belang:

De ambtsgroep Eredienst wil graag uw aandacht voor het volgende:
De zondagse eredienst kent verschillende medewerkers. Eén daarvan is de Lector. Hij/zij opent meestal de eredienst. Hij/zij heet de mensen welkom en hij/zij geeft de voorganger een hand om hem/haar op deze manier een mooie, gezegende dienst toe te wensen. Tijdens de dienst leest de lector de psalmlezing en soms ook de lezing uit het evangelie. Denkt u nu: 'Dat wil ik ook wel doen!' meldt u zich dan aan bij: Ingrid de Graaff Ingrid.degraaff@onsnet.nu
Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken. Alvast heel hartelijk bedankt!
Wij herinneren u aan de lezing van Erik Borgman. Hij komt spreken over 'Geloof en samenleving in de 21e eeuw'. op donderdag 23 maart, 20.00 uur in De Regenboog. Voorafgaand daaraan is er een voorbereidende bespreking op woensdag 15 maart, 20.00 uur, in het Pastoraal centrum, Park 55. Iedereen is van harte welkom bij beide bijeenkomsten. Vrij entree. Er is een collecte bij de uitgang.
erik-borgman-sept-2021
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet