2021 Banner

Taizé vesper in het van Goghkerkje

taize

Taizé vesper in het van Goghkerkje

De eerste komende Taizé Vesper is zondag 5 maart a.s., in het van Goghkerkje,
waarbij we elkaar kunnen ontmoeten in een liefdevolle sfeer van een Taizé Vesper.
Het thema is “Luister naar … !”
De sfeer van de vesper zal “liefdevol” zijn, het uiten van vreugde, maar de vesper geeft ook momenten van inkeer en bezinning.

We zingen uit het liedboek “Adem in ons”. De liederen kunnen gezongen worden : zowel in de originele taal als in het Nederlands.
We zoeken dan samen naar momenten van rust, we lezen mooie teksten en luisteren naar mooie piano-improvisatie en verstillende muziek Rust, nadenken en even tot jezelf komen.
Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag ….
Een vesper zoals we gewend zijn. Om samen te zijn in deze tijd.

De collecte is voor een klein project van de Wilde Ganzen.

De eerst volgende Taizé Vesper in 2023 is zondag 2 april en 7 mei .

Verdere informatie over de vesper kan bij Alice Steenbergen
(Alice.Steenbergen@hotmail.com) )

De vesper begint zondagavond 5 maart 2023 om 19.30 uur.
Voorafgaand aan de vesper is er pianomuziek.

VAN HARTE WELKOM.

werkgroep: Taizé Vesper Nuenen.
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet