2021 Banner

Ochtenddienst met collecte voor de kerk

Zondag 7 mei is er een kerkdienst met voorganger ds. Luuk Wieringa. om 10 uur in De Regenboog in Nuenen.

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst. Laat de kinderen maar komen!

Tijdens de kerkdienst wordt er een collecte voor de eigen kerk gehouden. De tweede collecte is sinds de coronapandemie vervallen, maar het is en blijft wel noodzakelijk dat er geld voor onze kerk wordt opgehaald. De kosten voor de PGN gaan gewoon door. Denk aan de vaste lasten voor energie, het blad Rond de Kerk en de kopieerkosten. Voor de actie Kerkbalans wordt door u altijd al gul gegeven, maar helaas is dat is niet voldoende om onze kosten te dekken.

Daarom willen we de collecte op zondag 7 mei a.s. besteden aan het beheer van onze eigen kerk. U zult ongetwijfeld de noodzaak hiervan inzien.
Deze collecte is dan ook van harte aanbevolen.

U kunt uw gift ook via de bank overmaken. Het bankrekeningnummer is
NL03 INGB 0005 1668 65, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, o.v.v. Beheer

Taizévesper

's Avonds is er een Taizévesper in het Van Goghkerkje (aan de Papenvoort) in Nuenen.

Afgelopen weken is de natuur aan het vernieuwen, het nieuwe leven van de lente en het moment van het herdenken en het vieren van de vrijheid. Het sfeervolle kerkje draagt bij aan het vinden van een moment van rust. Deze avond is het thema Vertrouwen.

De vesper is een eenvoudig samenzijn. Je krijgt de mogelijkheid om te zoeken naar en het vinden van een moment van rust. Juist in deze hectische tijd. Korte teksten en meditatieve momenten worden afgewisseld met liederen uit de bundel van Taizé.

Aanvang is 19:30u en voorafgaand aan de vesper is er meditatieve pianomuziek. Iedereen is van harte welkom in deze dienst, waarin eenvoud en verstilling centraal staat. Kom je ook?

Paul Weijmans, namens de werkgroep Taizévieringen
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet