2021 Banner
Oecumenische Gebedsdienst op Landjuweel 4 september 11.00 uur
Naamloos
Thema: Ontmoeten en verbinden.
De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestaat 200 jaar en dit wordt gevierd met het Landjuweel, wat wordt gehouden op zondag 4 september a.s. op het evenemententerrein op het “driedorpenpunt”, nl. op de kruising Berg, Broekdijk en Gerwenseweg rondom windmolen De Roosdonck. Bij de voor-bereidingen van dit grote Landjuweel kwam aan de orde de grote bijdrage van de kerken aan de ontwikkeling van onze gemeente in de afgelopen twee eeuwen. Daarom houden wij samen in de tent op het evenemententerrein een oecumenische dienst om dit jubileum te vieren.
De oecumenische dienst begint om 11.00 uur en wordt verzorgd door dominee Marlies Schulz van PGN en pastoraal medewerker van de H. Kruisparochie, Paul Peters.
Deze oecumenische dienst begint om 11.00 uur.

Na afloop zullen de gilden de eed van trouw afleggen aan de wereldlijke en geestelijke macht, in aanwezigheid van de commissaris van de Koning, mevrouw I. Adema, burgemeester M. Houben, ds. M. Schulz van de PGN en
P. Peters namens de parochie H. Kruis Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

U bent van harte welkom!