2021 Banner

Bericht van overlijden

Op donderdag 25 augustus overleed

Jan de Weeger

Echtgenoot van Hiltje de Weeger - van Barneveld

Jan werd 90 jaar.
Jan was een mens met humor en ook een echt mensen-mens. Het grootste deel van zijn werkzame leven werkte hij bij Philips en daar was hij trots op.
Met veel inzet deed mee aan het werk van de ambtsgroep Pastoraat, om vanuit de kerk naar mensen om te zien. Hij genoot van dat bezoekwerk.
Maar met de jaren werd hij zelf iemand die bezoek nodig had omdat zijn geestelijke vermogens achteruitgingen.
Omdat ze samen steeds meer zorg nodig hadden moesten Hiltje en Jan in Eindhoven gaan wonen, waar ze samen een grote kamer hadden en zo samen konden blijven. Een val waarbij Jan een paar weken terug zijn heup brak bracht ook zijn einde nabij.

Aanstaande donderdag 1 september, tussen 13.00 en 13.30 uur is in De Regenboog gelegenheid Jan bij de kist een laatste groet te brengen tijdens een informeel samenzijn met de familie. Daarna is om 14.00 uur de dankdienst voor het leven van Jan.

Omdat de kinderen niet precies weten wie er een band met Jan en Hiltje hebben, willen ze nadrukkelijk de mensen van de PGN die zich met hen verbonden voelen, uitnodigen hierbij te zijn, ook als ze geen rouwkaart ontvangen hebben.

De uitvaartdienst zal ook mee te maken zijn via kerkdienstgemist.nl

Correspondentieadres: Van Camminghaweg 10, 8822 WM ArumPieter Flach