2021 Banner

Oecumenische kerkdienst

Op zondag 3 juli sluiten wij in een gezamenlijke dienst met het thema: ‘Ik ga op reis en ontmoet…’ het oecumenisch seizoen van dit jaar af. Deze dienst begint om 10.30 uur in de H. Clemenskerk en is voorbereid door de werkgroep oecumenische diensten. Voorgangers zijn pastoraal werker Rita van Eck en ds. Marlies Schulz.

Na deze dienst bent u van harte welkom bij ‘met de kerken aan tafel’ op het kerkplein voor de H. Clemenskerk: er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bijzondere reisverhalen met elkaar te delen.
Digitaal is deze dienst te volgen via de link op de website: www.parochienuenen.nl onder het kopje ‘online kerk’.

kerken in Nuenen
PGN-logo 2016