2021 Banner

Uitnodiging

Praat mee over de toekomst
van de PGN !

Aan alle leden en belangstellenden van de Protestantse Gemeente Nuenen.

Wij willen je met deze brief hartelijk uitnodigen om deel te nemen aan een huiskamer-bijeenkomst over een nieuwe visie/beleid voor de komende jaren met als onderwerp:

Toekomst van de PGN
Wat heb je nodig om je thuis te voelen bij de PGN?

Onze huidige visie is: “De Protestantse Gemeente Nuenen (PGN) is een open en gastvrije gemeente, waar iedereen zich thuis mag voelen en welkom mag weten”.

In onze optiek mag deze visie wel duidelijker worden. Waar staan we inhoudelijk voor? Wie willen we zijn als kerkelijke gemeenschap in de toekomst? Welke kansen zie jij voor de PGN? Het is tijd voor een “herbronning”: een herontdekking van waar het écht om draait in ons geloof en spirituele groei. Dat zijn voor ons als gemeente de uitgangspunten. Als we die helder hebben, kunnen we ons ook duidelijker uitspreken naar de mensen in Nuenen en omgeving. Velen zijn op zoek naar zingeving en hoop, maar zien nu niet altijd in hoe de PGN hieraan kan bijdragen. Het beeld van de kerk is vaak gekleurd door hoe het vroeger was. Een heldere visie geeft de PGN richting in het voeren van beleid en het nemen van (financiële) beslissingen.

De bedoeling is dat de gespreksgroepen niet groter worden dan tien à twaalf deelnemers, en niet kleiner dan zes, zodat het ook ontmoeting met elkaar is.

Je bent van harte uitgenodigd om je in te tekenen op één van de volgende sessies:
Ochtendbijeenkomsten (10-12 uur) op: 10, 15, 17, 21, 22, 23,24, 28, 29 juni
Middagbijeenkomsten (14.30-16.30 uur) op: 9, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 juni
Avondbijeenkomsten (19.30-21.30) op: 9, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 juni

Stuur een mailtje naar: visie2027@pgn-nuenen.nl
Je kunt een voorkeurs- en reserve bijeenkomst opgeven, we informeren je dan zo snel mogelijk wanneer en waar het gesprek zal plaatsvinden.
Wil je je huiskamer beschikbaar stellen om een groepje te ontvangen? Dat is fantastisch! Wil je dit ook aangeven in je mailtje?
Jouw inbreng in de gesprekken is belangrijk! Het gaat hier om de toekomst van de PGN. Wij kijken er naar uit om jouw ideeën te horen! Dus: doe je mee?

De werkgroep PGN van de Toekomst,
Marlies Schulz, Mieke Hendrickx, Paul Smilde en Bart Verbeek


PGN-logo 2016