2021 Banner

Twee wijzigingen

Het was de bedoeling dat er komende zondag, 8 januari, een dienst zou worden gehouden van 'Aanvaarding en losmaking'. Ambtsdragers, ambtsgroepleden en andere vrijwilligers zouden in de dienst wisselen.
DIT IS NU GEWIJZIGD en het zal nu plaatsvinden op zondag 5 februari.

namens de kerkenraad,
Hans Laros
In tegenstelling tot het vermelde in het decembernummer van Rond de Kerk is de aanvangstijd van de bijeenkomst van de 57+ gespreksgroep op 13 januari a.s. als gewoonlijk om 10.00 uur".

Met vriendelijke groet,
Beb Kooiman
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet