2021 Banner

Overlijden van Sicco Oosterhoff

In de avond van 24 december is Sicco Oosterhoff plotseling overleden. Hij was na een hersenbloeding opgenomen in het ziekenhuis en heeft daar met een aantal complicaties te maken gekregen die hem fataal zijn geworden.
Diep bedroefd en verslagen hebben zijn vrouw Tietie van der Goot en zijn kinderen Martijn en Rianne Sicco uit handen moeten geven. Sicco was een geliefd, gewaardeerd en betrokken gemeentelid. Dat is ook de reden dat u wellicht dit bericht eerder ontvangt dan de rouwkaart. De familie wilde graag onze gemeenteleden zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het overlijden van Sicco en het tijdstip van zijn afscheid. Op vrijdag 30 december zal er van 12.30 uur tot 13.15 uur in de stilteruimte van De Regenboog gelegenheid zijn om Sicco een laatste groet te brengen en is er een mogelijkheid om schriftelijk te condoleren . Om 13.30 uur nemen wij met een dienst in De Regenboog afscheid van Sicco. Daarna brengen wij hem naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats De Roosdoncken. U bent van harte welkom!

Het correspondentieadres is: Molvense Erven 212, 5672 HN Nuenen.
Wij wensen Tietie, Martijn, Rianne al hun familieleden heel veel troost en sterkte toe.

Marlies Schulz en Pieter Flach
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet