2021 Banner

Maaltijdviering op 11 december

Kleine bekertjes bij de maaltijdviering – doet u mee?


Op zondag 11 december – halverwege de Adventstijd – wordt er in de Regenboog een feestelijke dienst van Schrift en Tafel gevierd, waarin kleine bekertjes voor iedereen geïntroduceerd worden om zo voortaan de maaltijd te kunnen vieren. Er zijn 120 roestvrijstalen bekertjes aangeschaft die gepresenteerd worden in trays. Zo kunt u tijdens de viering veilig een beker met wijn of druivensap nemen.

De aanschaf van deze bekertjes is deels mogelijk gemaakt door een gulle gift uit de nalatenschap van Betty Algera. Betty heeft zelf een bedrag gereserveerd ter behoeve van ‘een goed doel voor de kerkgemeente’. Daarvoor zijn wij Folkert en postuum ook Betty zeer dankbaar.
Als u ook een gift wilt geven voor onze nieuwe bekers is dat van harte welkom op de rekening van de diaconie: NL03 INGB 0005166865 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente onder vermelding van ‘avondmaalsbekers’.
U bent van harte welkom in de dienst van 11 december rondom het verhaal van Ruth, de voorzang van het Regenboogkoor en de viering van het Avondmaal!

Ds. Marlies Schulz
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet