2021 Banner

Taizé vesper in het van Goghkerkje

taize
Zondag 4 december 2022 is er weer een Taizé vesper in het van Goghkerkje,
waarbij we elkaar kunnen ontmoeten in een liefdevolle sfeer van een Taizé Vesper.
Het thema is “Kom tot inkeer

De sfeer van de vesper zal “liefdevol” zijn, het uiten van vreugde, maar de vesper geeft ook momenten van inkeer en bezinning.
We zingen uit het liedboek “Adem in ons”. De liederen kunnen gezongen worden : zowel in de originele taal als in het Nederlands.
We zoeken dan samen naar momenten van rust, we lezen mooie teksten en luisteren naar mooie piano-improvisatie en verstillende muziek Rust, nadenken en even tot jezelf komen.
Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag …. Een vesper zoals we gewend zijn. Om samen te zijn in deze tijd.

De collecte is voor een klein project van de Wilde Ganzen.

Er is op 1 januari 2023 GEEN Vesper, maar wel een nieuwjaarsconcert: piano improvisatie verzorgd door Paul Weijmans.
Toegang is gratis en na afloop is er een collecte voor Oekraïne.
De eerst volgende Taizé Vesper in 2023 is zondag 5 februari

Verdere informatie over de vesper bij Alice Steenbergen (alice.steenbergen@hotmail.com)

De Taizéwerkgroep wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2023

De Vesper begint zondagavond 4 december 2022 om 19.30 uur.
Voorafgaand aan de vesper is er pianomuziek.

VAN HARTE WELKOM

werkgroep Taizé vesper Nuenen.

PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet