2021 Banner

De vluchtelingencrisis: wat staat ons te doen?

De opvang van asielzoekers is een groot probleem. De registratie van binnenkomende asielzoekers verloopt traag en moeizaam mede doordat de doorstroom van statushouders vanuit AZC’s naar woningen in steden en dorpen stagneert. Op allerlei plaatsen worden initiatieven gestart om bij te dragen aan verlichting van de vaak schrijnende problemen.
De kerken in Nederland stimuleren plaatselijke kerken om groepjes asielzoekers tijdelijk op te vangen.
Ook de Nuenense kerken hebben de afgelopen weken gastvrijheid geboden aan een groep asielzoekers die hopen opgenomen te worden in de asielverleningsprocedure.
Daarnaast zijn in een aanzienlijk aantal gemeenten initiatieven gestart om ten minste een aantal statushouders die wachten aan huisvesting te helpen. Zo heeft het ‘Thuisgevers’-initiatief in Kampen een woning aangeboden aan de gemeente Kampen voor huisvesting van een aantal statushouders. Dat voorbeeld blijkt snel navolging te vinden. Er zijn al in 52 verschillende gemeenten door heel Nederland gelijksoortige initiatieven op gang gekomen.

Op 1 december worden de verschillende initiatieven en ervaringen besproken in een oecumenische thema-avond. Ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, zal laten zien wat er al op allerlei plaatsen gebeurt om asielzoekers op te vangen.
En een vertegenwoordiger van ‘de Thuisgevers’ zal vertellen over de samenwerking tussen kerken en burgerlijke gemeente en de ervaringen tot nog toe bij de tijdelijke huisvesting van statushouders.
Op de achtergrond staan de positieve ervaringen van de Nuenense kerken. Met schaarse middelen en hartverwarmende inzet van vrijwilligers is een groep asielzoekers een aantal weken verder geholpen. Deze thema-avond is bedoeld om nog eens door te denken en door te praten over de asielproblematiek en over wat de mogelijkheden zijn van plaatselijke initiatieven.

Toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage mag uiteraard gegeven worden. Iedere belangstellende is van harte welkom!

De thema-avond wordt gehouden in De Regenboog.
20.00 – 22.00 uur.

PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet