2021 Banner

Collecte voor onze eigen kerk op 6 november 2022

Zoals bekend zijn we binnen de PGN al meer dan een jaar bezig met nadenken over de toekomst van onze kerk.
Ook zal het u niet verbazen dat de financiële ontwikkeling al enige tijd reden tot zorg is.
Vóór de coronacrisis werd wekelijks gecollecteerd voor “BEHEER”. Dat betekent: het in stand houden van ons gebouw en inrichting. Dat was altijd een welkome aanvulling die 2 jaar geleden om bekende redenen is gestopt.
Intussen zijn de kosten verder gestegen (inflatie, energie) en wordt de noodzaak steeds groter om het tij te doen keren.

Vandaar dat besloten is om de collecte op zondag 6 november a.s. in haar geheel te besteden aan onze eigen kerk.
Na afloop van de dienst wordt een gemeenteberaad gehouden waarin ook de financiële situatie van de PGN wordt toegelicht.
Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

U kunt uw gift ook overmaken via de bank.
NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nuenen, onder vermelding van “BEHEER”.

Hartelijke dank!
Het College van Kerkrentmeesters

PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet