2021 Banner

Studieverlof Marlies Schulz

In de komende weken heeft onze dominee Marlies Schulz drie weken studieverlof en een week vakantie. Daar heeft de kerkenraad van harte mee ingestemd. Maar in het eerste nummer van Rond de Kerk van na de zomer is daar helaas niets over vermeld.

In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer bracht Marlies zo'n verzoek in:
Marlies wil graag haar werksituatie aan de orde stellen. Zij wil graag studieverlof om haar opleiding tot geestelijk begeleider af te ronden. Dat zou al in 2021 maar door de vele diensten en pastorale zorg bleef daar geen tijd voor over. Ook door het ziekteverlof van Pieter. Nu wil zij graag de maand oktober 2022 daarvoor gebruiken om dus één maand studieverlof op te nemen.

Met de beroepingscommissie was dit sluitstuk van haar opleiding al besproken en toen al had de kerkenraad daar ja op gezegd. Maar het opstarten in Nuenen en daarna alle aanpassingen door corona maakten dat dit is blijven liggen. Voor deze maand oktober hoefden niet heel veel dingen aangepast te worden. Gelukkig is Pieter Flach er weer als pastor en aanspreekpunt. De kerkenraad hoopt dat deze weken Marlies goed zullen doen en in een mooie scriptie zullen uitmonden. Vanaf 2 november zal Marlies Schulz weer present zijn.

Hans Laros (voorzitter) en Mieke Hendrickx (scriba)
PGN-logo 2016
Email Marketing Powered by MailPoet