2021 Banner

Dementie-vriendelijke kerk

Op donderdag 15 september is er oecumenische thema-avond over dementievriendelijk kerk-zijn. Op deze avond laat Annemarie Roding ons zien wat je als kerkgemeenschap voor dementerende mensen en hun mantelzorgers kunt betekenen. Deze avond is bestemd voor iedere geïnteresseerde en betrokkene, gemeenteleden, parochianen, pastorale bezoekers, diakenen en bestuurders. Na een inleiding gaan wij uiteen in 4 workshops:

  1. Contact: hoe maak en houd ik contact met iemand met dementie?
  2. Dementie en de kerkdienst: hoe houden we in kerkelijke vieringen rekening met mensen met dementie?
  3. Parochiebestuur / kerkenraad: hoe hebben we in onze organisatie oog voor parochianen en gemeenteleden met dementie en hun mantelzorgers?
  4. Dementie en mantelzorg: hoe staan wij de mantelzorgers bij?
De bijeenkomst wordt gezamenlijk afgesloten en deelname is in principe gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom!
Donderdag 15 september
19:30-21:30 uur
Locatie: De Regenboog, Nuenen

ds. Marlies Schulz
Jimme Keizer

PGN-logo 2016