2021 Banner

Palmpasen

Zondag a.s. is het Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen. Er wordt een oecumenische dienst gehouden, die begint in De Regenboog en zal worden voortgezet in de H. Clemenskerk. De kinderen zullen met versierde Palmpasen stokken meelopen in de tocht naar de Clemenskerk. Ook wordt de rode loper uitgelegd.....
Let op! Deze dienst begint in De Regenboog om 10:30 uur!
Na afloop van de dienst is er een gezamenlijke agapè-maaltijd in de kerk.

De collecte wordt gehouden voor noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen in Nuenen.
Op het ogenblik is nog niet duidelijk hoeveel vluchtelingen er naar Nuenen komen en waar deze worden ondergebracht. De verwachting is dat de LEV-groep Nuenen de ondersteuning aan deze vluchtelingen gaat verzorgen. Voor deze ondersteuning is veel geld nodig. Met uw gift ondersteunt u dit goede werk.

Bijdragen hiervoor kunt u natuurlijk plekke geven, maar ook overmaken op
rek. nr. NL58 RABO 0137 4031 00 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a. o.v.v. Oekraïense Vluchtelingen in Nuenen. (dus dit keer niet op de rekening van de Diaconie van de PGN)

PGN-logo 2016