2021 Banner

Kerkdienst van 27 februari 2021

Terug naar het oude normaal!? Voorlopig in ieder geval wel. Nu de beperkingen vrijwel allemaal zijn opgeheven kunnen we ook in de kerkdienst weer terug naar zoals-het-was.
U mag zonder mondkapje naar binnen (maar het staat u vrij als u dat liever heeft om het wel te dragen). U kunt eventueel uw jas weer op de kapstok hangen en u kunt plaatsnemen, waar u wil. Er hoeft geen afstand meer tussen u en uw mede-kerkgangers. Overigens: als iemand liever toch afstand heeft in de kerkzaal: meldt dat even bij de koster. Die kan dan stoelen voor u vrij houden.
En ook heel fijn: na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee en zelfs meer dan dat..... Het zal een feestelijk weerzien zijn.

In de dienst gaat Jos Deckers voor. Voor velen van ons een vertrouwd gezicht.
De collecte wordt gehouden voor een missionair project in Nederland. We hopen op een inspirerend samen-zijn.

PGN-logo-kleur-600ppi