2021 Banner

Interreligieuze Verkenningen: Bijbel en Koran

Luuk Wieringa
Zal het toch mogelijk zijn een reeks gespreksmiddagen te houden?
Ik ga het proberen.

Het thema zal cirkelen rond het ontstaan van de islam in de 7e eeuw.
Wat weten we van de jonge Mohammed en van de gemeenschap rond om hem?
Hoe is hij tot het besef gekomen een profetische taak te hebben? Wat was in het begin zijn boodschap?
Legt dat in de 21e eeuw nog gewicht in de schaal?
In de Koran staan kleine poëtische hoofdstukken die ons hierover informeren.
Het zal interessant zijn die te lezen. Ook kunnen we kijken naar een ‘beginnende’ profeet in de bijbel.
Ik denk dat we hiermee een startpunt hebben voor interessante gesprekken.

Data: woensdag 23 februari
woensdag 9 maart
woensdag 23 maart

De bijeenkomsten zijn ‘s middags van 14.00 – 16.00 uur,
in De Regenboog, Sportlaan, Nuenen.
We volgen de noodzakelijke corona-regels inzake afstand en mondkapjes.
Wie zich aanmeldt krijgt een paar dagen tevoren een werkblad toegestuurd.

Informatie en aanmelden:
Luuk Wieringa
luwieringa@planet.nl
040-3689241
PGN-logo-kleur-600ppi