2021 Banner

Aanvullende informatie

In de tekst van de Nieuwsbrief van gisteren zijn we niet volledig geweest. Daarom in deze brief de toevoeging van enkele namen.

Twee mensen worden toegevoegd aan de kerkenraad en wel:
Hanneke Stuij- van Dorp als voorzitter van de ambtsgroep Jeugd
Hans Laros als beoogd voorzitter van de kerkenraad
Verder zal toetreden tot de ambtsgroep Eredienst: Anjo Lourens

Losgemaakt zal worden:
Truus van Kuijeren-Sparreboom, als diaken

Tenslotte verlaten 3 mensen hun ambtsgroep en worden bedankt:
Eric Ackerman uit de ambtsgroep Pastoraat
Jan Dorleijn uit de ambtsgroep Eredienst
Piet van Berchum uit de ambtsgroep Ontmoeten en Verdiepen

Publicatiecommissie PGN

PGN-logo-kleur-600ppi