2021 Banner

Zondag 30 januari

Eredienst

In de dienst van deze zondag zullen ambtsdragers worden losgemaakt en anderen worden bevestigd. Wij nemen afscheid van Truus van Kuijeren en bevestigen Hanneke Stuij en Hans Laros.
Omdat Marlies Schulz te maken heeft met een positieve besmetting van het coronavirus, zal de dienst worden geleid door kerkelijk werker Pieter Flach. Marlies Schulz zal de overdenking digitaal doen en via de livestream aanwezig zijn.
De besmettingen grijpen op dit moment om zich heen. Daarom verzoeken wij ook met klem aan de kerkgangers zich aan de basisregels te houden, m.n. de 1,5 meterregel.
Overigens bent u natuurlijk van harte welkom om naar De Regenboog te komen! Maar ook kunt u weer via livestream de dienst volgen. Gebruik daarvoor de groene knop!

Publicatiecommissie PGN

Herhaalde oproep!

De redactie van Rond de Kerk is nog op zoek naar lezers die ons een bijdrage willen sturen voor onderstaande vraag. Als u een foto, verhaal of herinnering wilt delen over een bijzonder kledingstuk, we ontvangen hem graag!

Voor het thema ‘kleren maken de man’: een bijzonder kledingstuk. Eén met een verhaal, of bijzondere herinnering. Heeft u zoiets? Graag dan een korte uitleg aan ons opsturen, liefst met (digitale) foto. Dit is voor het komende nummer, dus uiterste inleverdatum 1 februari, maar hoe eerder hoe liever.

Redactie Rond de Kerk, kerkblad@pgn-nuenen.nl
PGN-logo-kleur-600ppi