2021 Banner

Taizé-vesper 2 januari op herhaling

Zondag 2 januari 2022 zal er een bijzondere Taizé-vesper zijn.

In verband met de nu geldende corona-regels hebben we afzien van een gewone Vesper. Om toch de sfeer van de vesper aan te bieden, hebben we de uitzending van 3 januari 2021 tevoorschijn gehaald. We gaan die in een live-stream uitzenden.

Het thema is “EEN NIEUW BEGIN IN VREDE EN GERECHTIGHEID”

De sfeer van de vesper zal “liefdevol” zijn, het uiten van vreugde, maar de vesper geeft ook momenten van inkeer en bezinning.

We zoeken dan samen naar momenten van rust, we lezen mooie teksten en luisteren naar mooie piano-improvisatie en verstillende muziek uit Taizé.

Rust, nadenken en even tot jezelf komen.

Het zoeken van een rustpunt in het leven van alledag ….

De livestream van de Vesper van 2 januari 2022 kunt u vinden op www.pgn-nuenen.nl/verbinding of kerkdienstgemist.

Verdere informatie over de vesper kunt u verkrijgen bij Alice Steenbergen
(alice.steenbergen@hotmail.com)

De volgende Vespers zijn zondag 6 februari en 6 maart 2022, deze beginnen om 19:30 uur. Voorafgaand aan de vesper is er pianomuziek.

De werkgroep Taizé Vesper Nuenen wenst u een gelukkig en gezond 2022.

Taizé antependium
PGN-logo-kleur-600ppi