Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

De plaatselijke regeling

PGN-logo 2016
Nuenen, 15 februari 2021

Beste gemeenteleden,
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 11 februari 2021 besloten om de geldende regeling van de kerkorde van de PKN over de ambtstermijnen in onze plaatselijke regeling over te nemen. In de plaatselijke regeling stond eerder een maximum van twee termijnen gedefinieerd, daar waar de landelijke kerkorde een maximum van drie aanhoudt.

We hebben u hierover vorig jaar een nieuwsbrief gestuurd met de vraag om te reageren op het (toen) voorgenomen besluit. Dank voor alle reacties hierop! We hopen dat u uw inbreng terug kunt lezen in het uiteindelijke besluit van de aanpassing van de plaatselijke regeling.

In de bijlage kunt u de volledige toelichting teruglezen. Klik hier voor de toelichting.

Namens de kerkenraad van de PGN,
Hartelijke groet,

Hans Laros, voorzitter a.i.
Mieke Hendrickx, scriba

MailPoet