Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts
schapen

zondag 18 april

Vertrouwen geven, liefde doen!
Op zondag 18 april is kerkelijk werker Pieter Flach onze voorganger in de dienst. Anneke Geerts en Ingrid de Graaff zullen de dienst vocaal ondersteunen en Paul Weijmans zal dat op de vleugel doen.

Eerder deze week ontving u al een Nieuwsbrief over de collecte van deze zondag: dat is een z.g. inhaalcollecte voor de kosten van onze eigen kerk. Voor meer informatie daarover: zie de brief van donderdag 15 april.
Uw bijdrage is zeer welkom op het nummer van de diaconie:
rekeningnr. NL03 INGB 0005 1668 65
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
o.v.v. Beheer

Voor de livestream en de Orde van Dienst klikt u weer op de groene knop Verbinding.
PGN-logo 2016
MailPoet