Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Collecte voor de eigen kerk

Door de coronacrisis kan er al ruim een jaar geen normale kerkdienst meer gehouden worden.
Toen alles nog normaal was, werd wekelijks een tweede collecte gehouden. Die is vervallen tijdens deze crisis om meer aandacht te kunnen geven aan de diaconale doelen.
Toch gaan de kosten voor de PGN gewoon door. Denk aan de vaste lasten voor de energie, het blad Rond de Kerk en de kopieerkosten.
Tegelijk zijn ook de inkomsten een stuk lager geworden. Het gebruik door derden van kerkelijke ruimtes is praktisch stil komen te staan.
Daarom willen we opnieuw de digitale collecte op zondag 18 april a.s.
besteden aan onze eigen kerk.
U zult ongetwijfeld de noodzaak hiervan inzien.
Deze collecte is dan ook van harte aanbevolen.

U kunt uw gift via de bank overmaken.
Het bankrekeningnummer is
NL03 INGB 0005 1668 65, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente,
o.v.v. Beheer

Hartelijk dank

Het College van Kerkrentmeesters


MailPoet