Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts
31 maart 2021

Diensten in de Stille Week

In de Stille week bent u via de livestream welkom bij alle vieringen.
Op Witte Donderdag 1 april beginnen wij om 19.30 uur met de dienst rondom water, brood en wijn. In deze dienst zal ook weer digitaal avondmaal gevierd worden. U kunt dus thuis zelf weer een stukje brood of matzes, wijn, sap of druiven klaar zetten om mee te doen. Voorgangers in deze dienst zijn Pieter Flach en Marlies Schulz.

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven Jezus door langs een aantal staties uit het lijdensverhaal te lopen. Deze dienst begint om 19.00 uur en is gezamenlijk met de voorgangers van de H. Kruisparochie: Pastoor Hans Vossenaar, Rita van Eck en Paul Peters en vanuit de PGN Marlies Schulz.

In de Paasnacht is er om 22.00 uur een dienst vanuit de Regenboog. Dit jaar staat die in het teken van de zorg voor de schepping en is die mede voorbereid door de werkgroep Groene Kerk. Ook vindt er een doopgedachtenis plaats voor thuis en in de kerk. Als u mee wilt doen, kunt u vóór de dienst een kommetje met water klaar zetten om mee te doen aan de doopgedachtenis.

Dringend verzoek!

Wat geweldig dat we via de livestream in staat zijn om al deze diensten te kunnen volgen! Er is echter een probleem. Voor zo'n uitzending zijn steeds twee personen nodig om beeld en geluid door te geven. Er is een groepje mensen, die dat tot nu toe steeds doet. Echter: het aantal medewerkers gaat teruglopen, waardoor de druk nu op een paar mensen komt te liggen. Het valt niet mee om dan week in, week uit te moeten opdraven. Met andere woorden: er is dringend behoefte aan vrijwilligers, die hier aan willen meewerken. Het zou jammer zijn als de uitzending niet kan doorgaan bij gebrek aan medewerkers.
Wilt u zich laten inwerken? Neem contact op met Ingmar Stuij of Ingrid de Graaff. Tel. 0499-464662 of 040-2419118.
PGN-logo 2016
MailPoet