Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Kerkdienst van 13 december

Op zondag 13 december is het de 3e Adventszondag. In de dienst zal voorgaan ds. Ad Wijlhuizen uit Apeldoorn, onze voor-vorige predikant in Nuenen. Het thema van de dienst is Dichter bij het licht.

De mensen die zich hebben aangemeld krijgen bericht of zij naar de dienst kunnen komen. Zo niet, dan worden zij op de wachtlijst geplaatst voor volgende keer. De dienst is ook te volgen in beeld en geluid via Kerkdienstgemist. Via de knop Verbinding hieronder komt u bij alle links.

Voor alle kerkgangers geldt het protocol: melden, handen desinfecteren, looproute, toegewezen plaats en niet zingen, mondkapjes op tot u op uw plaats zit en weer op als u het gebouw verlaat. Alleen mensen van hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten.

Wilt u napraten over de dienst en elkaar even ontmoeten? Na de dienst is er weer video koffiedrinken via Zoom, zie pagina Verbinding (knop hieronder).

De collecte is bestemd voor Onderwijs voor Dalit-kinderen in India. Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. collecte dalit. Geef met gulle hand en met blijdschap!

Copyright © 2020 Protestantse Gemeente Nuenen, Alle rechten voorbehouden.

Adres:
Sportlaan 5
5671 GR Nuenen
tel: 040 283 7240

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar pubcom@pgn-nuenen.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief!

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
MailPoet