Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Kerkdienst van 29 november

Op zondag 29 november gaan we beginnen aan de Adventsperiode. Op deze eerste Advent is ds. Marlies Schulz onze voorganger. Er wordt medewerking verleend door leden van jongerenkoor Jocanto met opgenomen zang. De mensen die zich hebben aangemeld krijgen bericht of zij naar de dienst kunnen komen. Zo niet, dan worden zij op de wachtlijst geplaatst voor volgende keer. De dienst zal ook te horen en te zien zijn via de bekende kanalen. Zie de knop Verbinding hieronder.

Voor alle kerkgangers geldt het protocol: melden, handen desinfecteren, looproute, toegewezen plaats en niet zingen, mondkapjes op tot u op uw plaats zit en weer op als u het gebouw verlaat. Alleen mensen van hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten.

Wilt u napraten over de dienst en elkaar even ontmoeten? Na de dienst is er weer video koffiedrinken via Zoom (link in knop hieronder).

De collecte is bestemd voor Edukans, dat werkt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Gunt u een kind een kans? Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. collecte edukans. Geef met gulle hand en met blijdschap!
Copyright © 2020 Protestantse Gemeente Nuenen, Alle rechten voorbehouden.

Adres:
Sportlaan 5
5671 GR Nuenen
tel: 040 283 7240

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar pubcom@pgn-nuenen.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief!

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
MailPoet