Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Kerkdienst van 15 november


Morgen is er een anders-dan-anders kerkdienst, voorbereid door de werkgroep Groene Kerk en voorganger ds. Marlies Schulz. Het thema is Gedenk de sabbat!

Er wordt live gezongen in deze dienst en er is geen publiek. U kunt de dienst meebeleven via kerkdienstgemist (alleen geluid) of de videostream. Er is videokoffie na de dienst. Alle links vindt u via de knop Verbinding hieronder.

De collecte is bestemd voor het diaconale werk in Nuenen. De Diaconie ondersteunt hiermee o.a. de bloemengroeten, ondersteuning gezinnen, ouderenwerk, extra giften aan 't Hemeltje en de voedselbank.

Uw bijdrage op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Diaconaal Werk Nuenen wordt zeer gewaardeerd.

Copyright © 2020 Protestantse Gemeente Nuenen, Alle rechten voorbehouden.

Adres:
Sportlaan 5
5671 GR Nuenen
tel: 040 283 7240

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar pubcom@pgn-nuenen.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief!

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
MailPoet