Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts
Naamloos

Anders-dan-Anders-viering

Het is morgen een “Anders dan Anders viering”, met het oog op de geschie-denis van de kerkmuziek, met als thema:
“ZINGT EEN NIEUW LIED VOOR GOD DE HERE!”
Het volk van Israël werd al in de Psalmen opgeroepen om een nieuw lied te zingen … en dat is gebeurd!

Met het verspreiden van het Evangelie door de wereld zijn ook nieuwe liederen geboren. In grote lijnen voor ons: door het Midden Oosten, door Griekenland, door Duitsland, door Frankrijk, door Engeland, naar Nederland.
Tijdens uw vakantie heeft u misschien al veel daarvan ervaren. Of wanneer u oecumenisch georiënteerd bent, ontdekte u dit in de verschillende kerken in Nederland.

Van die verschillende tradities willen we u vanmorgen deelgenoot maken,
om u te laten ervaren welke rijke schat er in die “eertijds nieuwe liederen”
maar nu voor ons vaak “oude liederen” verborgen is.

Voor de livestreamuitzending klikt u weer op Verbinding.
MailPoet