Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Carrouseldienst

Buitenbeentje
De viering van zondag a.s. wordt de derde en laatste Carrouseldienst. Onze gastpredikant is ds. Angeliek Knol uit Best. Van de Buitenbeentjes in de Bijbel is nu Bileam aan de beurt (en niet Paulus zoals abusievelijk in de lokale kranten stond).
Ook nu zullen de liederen deels worden gesproken en begeleid door muziek, deels zult u weer opnames te zien en te horen krijgen.
De collecte deze zondag is voor het Werelddiaconaat en wel specifiek voor Bangla Desh - beter bestand tegen het water! Van harte aanbevolen.

Voor de livestreamuitzending klikt u weer op Verbinding

MailPoet