Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Carrouseldienst

Buitenbeentje
Komende zondag is de tweede Carrouseldienst, waarin ds. Marlies Schulz voorgaat. Het centrale thema is 'Buitenbeentjes in de bijbel', met als voorbeelden: Paulus, Maria Magdalena en Bileam. In deze dienst is Maria Magdalena het onderwerp.
De liederen zullen deels worden gesproken en begeleid door muziek, deels zult u weer opnames te zien en te horen krijgen.
De collecte deze zondag is voor het jongerenwerk van de PKN: JOP. Deze afkorting staat voor Jong Protestant. Van harte aanbevolen.

Voor de livestreamuitzending klikt u weer op Verbinding

MailPoet