Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Oecumenische viering

Zondag is de oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Deze viering zou eerst in de H. Clemenskerk zijn, maar is verplaatst naar de Regenboog. Het thema is #blijfinmijnliefde, en de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamps in Zwitserland maakten daarvoor de liturgie, die we voor deze viering als basis gebruikt hebben. De viering is voorbereid door de werkgroep oecumenische vieringen en voorgangers zijn Rita van Eck en Pieter Flach.

Op drie momenten in de viering zal er licht ontstoken worden. De laatste keer, aan het einde van de viering zullen we het licht met elkaar delen om het de wereld mee in te nemen. Nu we dat niet met een kerk vol mensen kunnen doen, kunt u op dat moment thuis ook een kaars aansteken en zo meedoen aan het delen en verspreiden van het licht.

In de laatste dagen hebben we de opzet van de viering nog iets moeten aanpassen, vanwege het zeer dringende advies van de PKN om de komende tijd ook niet met slechts enkele zangers te zingen in de kerk, uit voorzorg om voor iedereen het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden. Een advies dat gegeven is nadat in Biddinghuizen de zangers van een zangroep toch ziek werden en enkele mensen die mee zongen zijn overleden.

We hopen dat u desondanks meeviert en zich over kerkgrenzen heen betrokken voelt.

De werkgroep oecumenische vieringen

Voor de livestreamuitzending klikt u weer op Verbinding

druiventros
MailPoet