Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts
achter de wolken

Eredienst van 10 januari

De kerkdienst van zondag 10 januari heeft als thema 'Kind van God zijn'
De collecte is voor het Diaconale werk in Nuenen. Uw bijdrage voor deze collecte kan overgemaakt worden op rek.nr NL03 INGB 0005 1668 65
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Nuenen

Helaas moeten we het voorlopig nog doen met kerkdiensten zonder kerkgangers, maar u kunt de dienst volgen via kerkdienstgemist.nl
Voor de livestream van deze dienst klikt u op de knop Verbinding.

Publicatiecommissie PGN

MailPoet