Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Kerkbalans 2021

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 vindt de actie ‘Kerkbalans’ plaats. Ruim 2000 kerken doen mee aan de actie en ook onze kerk.
We zamelen ieder jaar geld in om onze kerk levend te houden. Vanaf 16 januari ontvangt u informatie over de actie. Dit jaar kunt u zowel digitaal als via een formulier duidelijk maken wat uw bijdrage voor 2021 mag zijn.
Ook tijdens een coronapandemie gaan de kosten voor een kerk gewoon door. Salarissen, kosten voor het gebouw, video-diensten, alles wat we doen kost geld. Uw bijdrage voor het in standhouden van onze kerk is dan ook zeer welkom.
U ontvangt bericht via e-mail, als u aangegeven hebt dat u uw bijdrage digitaal wilt opgeven. Of u ontvangt een bericht in de brievenbus via uw contactpersoon als u liever via een formulier laat weten wat u wilt bijdragen.
De kerk: Wat is het je waard? Uw bijdrage doet ertoe!

College van Kerkrentmeesters,
Cees Sprong

actie-kerkbalans
MailPoet