Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Collecte Oudejaar en ander nieuws

Deze Nieuwsbrief heeft twee onderwerpen:
  • bericht over de collecte van Oudejaarsavond
  • erratum over foutieve e-mailadressen
Collecte
Het is oudjaar, maar het is al enkele weken stil in de straten van Nuenen. Meer dan ooit merken we in deze moeilijke tijd dat we van elkaar afhankelijk zijn. Daarom willen de diaconieën van de Parochie Heilig Kruis en de Protestantse Gemeente Nuenen uw aandacht vragen voor de Voedselbank in Nuenen.
Nu de crisis veel langer aanhoudt kunnen we verwachten dat er meer mensen bij de Voedselbank aankloppen. Er hoeft niet veel te gebeuren en het gaat alsnog fout. En daarom – meer nog dan anders – kan de voedselbank rekenen op onze ondersteuning.
U kunt uw gift overmaken op het onderstaande rekeningnummer:
rek.nr. NL58RABO0137403100
t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a.
o.v.v. Voedselbank

N.B. In deze oecumenische dienst wordt dus een banknummer van de parochie gebruikt en niet van de diaconie van de PGN.

Erratum
In het jongste nummer van Rond de Kerk wordt op pagina 16 gesproken over Activiteiten om in verbinding te blijven. In dat stuk staan een tweetal mailadressen niet correct vermeld. Het gaat om:
Nanny Kamphorst (actie belrondje): e.kamphorst19@upcmail.nl (en niet .com)
Hetty Postema (koken voor een ander): hettypostema@hotmail.com (dus zonder streepje)


MailPoet