DSCN4804

Kerkdienst in De Regenboog

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft na uitgebreid overleg besloten de kerkdeuren weer te openen op 9 augustus 2020. Voor 30 personen. Er zal in deze diensten nog niet gezongen worden.

Het was erg moeilijk om voldoende mensen te vinden om alle hand en span diensten te organiseren gedurende deze vakantiemaand.
De corona coördinator en de ambtsgroep Eredienst hebben nog tijd nodig om alles in orde te maken voor de diensten met kerkgangers.

Gedurende de maand juli en begin augustus zijn er veel gastpredikanten. Er zullen in die weken voornamelijk luisterdiensten zijn, omdat Ingmar Stuij met vakantie is. En er is dan geen camera beschikbaar om de diensten via videoverbinding uit te zenden.

Wij hopen dat u ondanks deze maatregelen toch kunt genieten van de luisterdiensten. U kunt de luisterdienst vinden op de pagina Verbinding op onze website.
U wordt in een later stadium nader geïnformeerd over hoe de gang van zaken zal zijn.

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad
Mieke Hendrickx, scriba

facebook 
MailPoet