Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Kerkdienst van 1 november

Zondag 1 november gaat ds. Gideon van Dam uit Eindhoven voor in onze dienst.
Het thema van de dienst is 'Bidden en onder de mensen het goede doen'.
De mensen die zich hebben aangemeld krijgen bericht of zij naar de dienst kunnen komen. Zo niet, dan worden zij op de wachtlijst geplaatst voor volgende keer.
Voor alle kerkgangers geldt het protocol: melden, handen desinfecteren, looproute, toegewezen plaats en niet zingen. Alleen mensen van hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten.

Er wordt naast een audio- ook een videolivestream uitgezonden.
Na de dienst is er weer 'video koffiedrinken'. U kunt alle links vinden via de knop Verbinding hieronder.

De collecte is uiteraard bestemd voor de Voedselbank Nuenen. Uw bijdrage op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. collecte voedselbank wordt zeer gewaardeerd. Geef met gulle hand en met blijdschap!

Copyright © 2020 Protestantse Gemeente Nuenen, Alle rechten voorbehouden.

Adres:
Sportlaan 5
5671 GR Nuenen
tel: 040 283 7240

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar pubcom@pgn-nuenen.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief!

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
MailPoet