Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Kerkdienst van 25 oktober

Komende zondag is het een bijzondere dienst! Een ZWO dienst in Afrikaanse stijl. Anders dan anders? Zeker!

We laten in deze dienst zien, dat je met een klein beetje zoveel goeds kan doen. De dienst is opgezet door de werkgroep ZWO. Medewerking wordt o.a. verleend door Tom en Elizabeth Hendriks.

Er zal Afrikaanse muziek zijn en ook zijn er beelden vanuit Kenia.
Vlag Kenia
Aanvang is 10 uur, maar denkt u er wel aan dat de klok vannacht een uur terug gezet wordt. U kunt u dus een uur langer voorbereiden op deze bijzondere dienst.

De mensen die zich hebben aangemeld krijgen bericht of zij naar de dienst kunnen komen. Zo niet, dan worden zij op de wachtlijst geplaatst voor volgende keer.
Voor alle kerkgangers geldt het protocol: melden, handen desinfecteren, looproute, toegewezen plaats en niet zingen. Alleen mensen van hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten.
Er wordt naast een audio- ook weer een videolivestream uitgezonden. U kunt alle links vinden via de knop Verbinding hieronder.
Na de dienst is er weer 'video koffiedrinken'.

De collecte is uiteraard bestemd voor het ZWO-project in Kenia. Geef met gulle hand en met blijdschap!

Uw bijdrage op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. collecte wordt zeer gewaardeerd.

Copyright © 2020 Protestantse Gemeente Nuenen, Alle rechten voorbehouden.

Adres:
Sportlaan 5
5671 GR Nuenen
tel: 040 283 7240

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar pubcom@pgn-nuenen.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief!

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
MailPoet