Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-wat-is-het-je-waard-rechts

Kerkdienst van 11 oktober

huis-van-god-en-mensen
Zondag gaat Pieter Flach voor in de dienst. Het thema is:

Huis van God en mensen

De mensen die zich hebben aangemeld krijgen bericht of zij naar de dienst kunnen komen. Zo niet, dan worden zij op de wachtlijst geplaatst voor volgende week (maar dat is tot nu toe nooit gebeurd!).
Voor alle kerkgangers geldt het protocol: melden, handen desinfecteren, looproute, toegewezen plaats en niet zingen. Alleen mensen van hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten.
Er wordt naast een audio- ook weer een videolivestream uitgezonden. U kunt alle links vinden via de knop Verbinding hieronder.
Na de dienst is er weer 'video koffiedrinken'.

Als u een voorbede wilt aangeven kunt u die mailen aan Pieter Flach of in de kerk een thuis geschreven briefje afgeven aan hem of de gastheer, Daan Warners.

De collecte is dit keer bestemd voor de eigen gemeente. Door de coronabeperkingen is de collecte aangepast en hebben we de tweede collecte al sinds half maart niet meer gehouden. De collecte van vandaag kan gezien worden als een inhaalcollecte van alle gemiste zondagen. Geef met gulle hand en met blijdschap!

Uw bijdrage op rekeningnummer NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Beheer wordt zeer gewaardeerd.

Copyright © 2019 Protestantse Gemeente Nuenen, Alle rechten voorbehouden.

Adres:
Sportlaan 5
5671 GR Nuenen
tel: 040 283 7240

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar pubcom@pgn-nuenen.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief!

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
MailPoet