Banner-Nieuwsbrief-Van-nu-naar-morgen-1-1024x138

Startzondag in de pastorietuin

Morgen is de dienst van de startzondag in de pastorietuin met het toepasselijke thema Een doorstart maken. De mensen die zich hebben aangemeld krijgen bericht dat zij naar de dienst kunnen komen. Als u zich niet aangemeld hebt, maar toch nog graag met dit prachtige weer een hagepreek wilt bijwonen, de tuin is groot en er is nog plaats. En er zijn genoeg broodjes voor de lunch.

Voor alle bezoekers geldt het protocol: aanmelden, handen desinfecteren, looproute volgen naar de toegewezen plaats. Alleen mensen van hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten. Zachtjes meezingen mag!

Van deze buitendienst wordt geen audio- of videostream uitgezonden. Er wordt wel een video-opname gemaakt en naderhand wordt een compilatie hiervan op het web gezet. Als u niet wilt dat u herkenbaar op de video komt, zegt u dat dan bij de ontvangst.
Er is koffie in de tuin, er is geen videokoffiedrinken.

Als u naar de dienst komt, denkt u aan het volgende.
  • neem een pen mee
  • neem een tuinstoeltje mee als dat niet te lastig voor u is; er staan ook heel wat stoelen klaar
  • we presenteren een duurzame lunch; duurzaam kost wat meer en daarom wordt u in de gelegenheid gesteld een vrijwillige bijdrage te geven; neem dus als u wilt wat contant geld mee
Als u niet naar de dienst komt, denkt u dan aan het collectedoel. Dat is voor deze zondag aangepast vanwege de branden en chaos in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. De collecte is voor de organisatie Because We Carry, die in dat vluchtelingenkamp werkt en waarvoor Anneke en Lianne Geerts verschillende keren als vrijwilliger voor die organisatie naar kamp Moria op Lesbos zijn geweest om te mee te werken. De diaconie verdubbelt de opbrengst van de collecte en ZWO doet er nog zo'n schep bovenop, zodat uw bijdrage verdrievoudigd wordt. Hieronder vindt u de QR-code voor de collecte. Geef met gulle hand en met blijdschap!

Datum: 13 september 2020
Tijd: 10:00 uur, inloop vanaf 9:30
Plaats: tuin achter Berg 26, toegang via Achter de Heggen, tussen nr 26 en 28.

Voorgangers: ds. Marlies Schulz en Pieter Flach
Lector: Sity Keizer, gastheer: Kees Huizing, diaken: Walter Tibboel
Beeld: Ingmar Stuij, geluid: Erik de Graaff
Lunch: Henk en Rina Aerdts
Muziek: Paul Weijmans en enkele koorzangers
QR-code voor de collecte
Uitleg
QR-diaconie
5pastorieruin-startzondag.
MailPoet