Kerkdienst van zondag 6 augustus 2020

Zondag gaat onze predikant ds. Marlies Schulz voor in de dienst. Het thema is:
Steek je handen uit de mouwen!

De mensen die zich hebben aangemeld krijgen bericht of zij naar de dienst kunnen komen. Zo niet, dan worden zij op de wachtlijst geplaatst voor volgende week.
Voor alle kerkgangers geldt het protocol: melden, handen desinfecteren, looproute, toegewezen plaats en niet zingen. Alleen mensen van hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten. Onderlinge afstand: 2 stoelen ertussen vrij laten.
Er wordt naast audio- ook weer videolivestream uitgezonden. U kunt de link vinden via de knop Verbinding.
Voor wie wil is er ook weer 'video koffiedrinken'.

Voorganger: ds. Marlies Schulz; lector Nel Haisma, gastvrouw Mieke Hendrickx, diaken Bart Verbeek, koster Carel Haisma
Muzikale medewerking van Ingrid de Graaff en enkele koorzangers. De collecte is dit keer bestemd voor Kerk in Actie in Ghana.
MailPoet