Tijden

Kerkdienst van zondag 30 augustus 2020

Zondag gaat onze kerkelijk werker Pieter Flach voor in de dienst. Het thema is:
Alle tijd… Of alle tijden…
Tijden vol contrasten benoemt Prediker in hoofdstuk 3.
Hoe lees je zo’n tekst eigenlijk? Welke lading vind je erin?
En het loopt net zo door elkaar, als het onkruid tussen het graan, waarover Jezus vertelt in Mattheüs 13.

De mensen, die zich hebben aangemeld krijgen bericht of zij naar de dienst kunnen komen. Zo niet, dan worden zij op de wachtlijst geplaatst voor volgende week.
Voor alle kerkgangers geldt het protocol: melden, handen desinfecteren, looproute, toegewezen plaats en niet zingen. Alleen mensen van hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten. Onderlinge afstand: 2 stoelen ertussen vrij laten.
Vanaf deze dienst wordt er naast audio- ook weer videolivestream uitgezonden. U kunt de link vinden via de knop Verbinding.
Voor belangstellenden is er ook weer ''video koffiedrinken'.

Voorganger: Pieter Flach; lector Nanny Kamphorst, gastvrouw Nel Haisma, diaken Alma van Berchum.
Muzikale medewerking van Ingrid de Graaff en enkele koorzangers. De collecte is dit keer bestemd voor het Educatiefonds Vluchtelingen..
MailPoet